Đang xử lý dữ liệu...
Cấu hình 1 Cấu hình 2 Cấu hình 3 Cấu hình 4 Cấu hình 5
Cấu hình 1 Cấu hình 2 Cấu hình 3 Cấu hình 4 Cấu hình 5

CẤU HÌNH {{currentBuildProfile}}

CẤU HÌNH {{currentBuildProfile}}
Chi phí dự tính {{numeral(estimateCost + discountValue).format('0,0')}}đ
{{accessoryItemIndex+1}}. {{accessoryItem.name}}
Mã sản phẩm: {{prdItem.Product.ProductCode}} | Bảo hành: {{prdItem.Product.WarrantyValue}}
Liên hệ
{{numeral(prdItem.Product.Price).format('0,0')}}đ {{numeral(prdItem.Product.SpecialPrice).format('0,0')}}đ
{{numeral(prdItem.Product.Price).format('0,0')}}đ
Thêm linh kiện
Thêm linh kiện
Mã sản phẩm: {{currentBuilData[accessoryItem.key].Product.ProductCode}} | Bảo hành: {{currentBuilData[accessoryItem.key].Product.WarrantyValue}}
Liên hệ
{{numeral(currentBuilData[accessoryItem.key].Product.Price).format('0,0')}}đ {{numeral(currentBuilData[accessoryItem.key].Product.SpecialPrice).format('0,0')}}đ
{{numeral(currentBuilData[accessoryItem.key].Product.Price).format('0,0')}}đ
Thêm linh kiện
Thêm linh kiện
Chiết khấu thêm, trade bù trừ:
đ %
= {{numeral(discountValue).format('0,0')}}đ = {{numeral(discountValue).format('0,0')}}đ
Nhập giá trị & Nhấn enter để cập nhật
Chi phí dự tính {{numeral(estimateCost + discountValue).format('0,0')}}đ

THƯƠNG HIỆU